Hoppa till innehållet

Vision

”Alla ska få ha en sysselsättning efter egen förmåga”

Alla har tyvärr inte ett jobb eller en utbildning att gå till trots att många skulle vilja. Det kan vara långtidssjukskrivna som är borta från arbetslivet för att de inte kan uppfylla en arbetsgivares villkor eller det kan vara nyanlända med sämre kunskaper i det lokala språket. Här skapas morgondagens möjligheter för alla som verkligen vill. Finns bara viljan finns också möjligheterna. 

Vision

”Alla ska ha möjligheten att lära efter sina egna villkor”

Det gamla klassrummet är passé. Ny kunskap om hur man lär sig eller tar till sig nya saker utvecklas ständigt. World Social Label och European Social Labels utbildningsavdelning, European Future Label, ligger i framkant för att ungdomar, nyanlända och de med funktionsvariationer ska på bästa vis ta till vara på tiden i utbildning. Det ska inte spela någon roll om man inte kan språket, har ADHD, dyslexi eller dyskalkyli eller saknar synen. European Future Label har verktygen för att komma runt dessa och många fler utmaningar. Med European Future Label erbjuds även skräddarsydda kurser och program för att få direktkontakt med näringslivet för att säkerställa att det som studeras är relevant och att det finns en möjlighet till arbete direkt vid avslutade studer. European Future Label är en del av European Social Label. 

Vision

”Genom att tolerera olikheter och motverka utanförskap fattigdomen”

Riktigt så är det inte idag, dessvärre. Människor blir dömda för att de bär fel kläder eller blir sedda som problem om de har en funktionsvariation. World Social Label Institute vill motverka detta genom att ta fram universella verktyg som passar alla, både  privatpersoner, företagare so väl som myndigheter för att bättre tolka och förstå varandra. Det är när människor kan kommunicera med varandra som hat minskar och förståelsen ökar. Med ökad förståelse minskar utanförskapet och fler blir delaktiga i samhället. 

Mål

Göra det attraktivt för näringslivet att arbeta med människor i utanförskap

Någonstans i det politiska hjulet måste man göra sitt inträde. World Social Label Institute fokuserar i första hand på näringslivet. Här handlar det om att företag som tar ett socialt ansvar och lägger både tid och pengar på att hjälpa andra bör också få något tillbaka. Det kan handla om varumärkesutveckling, kostnadsbesparingar, ökad omsättning eller något annat som företaget behöver. Här har både produkter och tjänster utvecklats och än fler är på gång.

Mål

”Baserat på näringslivets önskemål om kompetens skapa utbildningar som matchar deras kommande behov”

Det är fastslaget att i många länder, i synnerhet Sverige, utbildar sig för många allt för länge. Det skapar demografiska utmaningar och det garanterar nödvändigtvis heller inte arbete efter avslutad utbildning. World Social Label och European Social Label har av denna anledning tagit fram en egen utbildningsavdelning som verkar för kortare utbildningar som är kopplade direkt till näringslivet. Avdelningen kallas för European Future Label och är som namnet antyder en väg in i framtiden för de som väljer att utbilda sig här. 

Mål

”Minska tiden för att komma in i samhället genom entreprenörskap och idéburen verksamhet”

För många är det en stor utmaning att gå på en intervju, särskilt om det finns en  språkförståelse eller en funktionsvariation inblandad. För den som blir intervjuad är det omöjligt att inte bli berörd personligen och man hamnar i ett direkt underläge. Men för den som istället skapar sitt egna företag och ska hålla i en intervju kan det upplevas som något omvänt i positiv bemärkelse, där den som intervjuas ser en person med en synlig funktionsvariation som har lyckats. Eget företagande är ett bra alternativ till att gå arbetslös. Har man en funktionsvariation som gör att man inte kan arbeta som anställd och enligt en arbetsgivares önskemål och krav så kan man som egen sätta sin egen tid och bestämma hur mycket eller hur lite man vill arbeta. Har man ett annat modersmål kan man också välja att arbeta enligt det. European Social Label har ett tvåårigt program för alla som vill starta företag men behöver lite extra hjälp och stöttning, oavsett om det handlar om hur man startar ett företag, till att hitta leverantörer, bokföring eller stöttning vid ett viktigt möte med en kund.