Hoppa till innehållet
En ny generation

En ny generation människor

Det är något stort på gång

Minskad rivalitet

Det är kanske framför allt den yngre befolkningen vars synsätt har utvecklats och den äldre lämnats bakom. Bittra rivaler är idag varandras största fans. Det har visat sig för allmänheten från sin allra bästa sida inom idrotten där tävlande inom samma gren hejar, hyllar och lyfter varandra istället för att stå var för sig. 

Ökad gemenskap

Istället för att smutskasta och använda så kallad ”trash talk” så arbetar man tillsammans och genom att lyfta varandra nås nya mål. Troligtvis är nyckelordet just ”tillsammans” även för att lösa Sveriges, Europas och världens utanförskap. Ett samhälle som inkluderar alla oavsett vilka vi är blir ett hållbart samhälle. 

Allas rätt att älska vem man vill

Undantaget några få länder inom EU är det numera vedertaget att man både får och ska få uttrycka kärlek till den man älskar, oavsett kön, hudfärg, religiös tro, funktionsvariation eller något annat. Det har varit en långsam utveckling men framåt kommer det bara gå fortare. 

Allas rätt att bidra efter egen förmåga

De flesta är överens om att fler arbetstagare är bättre än färre på många sätt. Digitaliseringen underlättar på många vis för att fler ska få möjligheten att arbeta både med vad de brinner för så väl som efter sin egen förmåga. Det är en verifiering på att välfärden ständigt blir bättre.

Ökad konsumtion inget hinder

De flesta vet och har accepterat att jordens befolkning sammantaget lever över sina egna resurser. Samtidigt lider EU av både arbetsbrist och befolkningsbrist med ökade sociala kostnader för att bibehålla nuvarande standard, inte utveckla den. Därför är det positivt att se den nya generationen invånare konsumera medvetet och smartare. Det kommer vara nyckeln till att lösa både miljöproblematiken så väl som utanförskapet. 

Innovation skapar lösningar

EU är den del i världen som har absolut högst levnadsstandard i världen. När befolkningen lever smartare skapar det svallvågseffekter, ringar  på vattnet, även utanför de yttre gränserna. Västvärldens innovationer skapar arbetstillfällen i fattigare länder samtidigt som vi blir bättre på att ta hand om vad som redan finns. Det moderna samhället pratar om hållbarhet och klimatneutralitet men inom World Social Label Institute pratar vi om positivitet istället.

En ny generation

Positivitet en del av det nya samhället

Den nya människan vill göra rätt för sig, efter sina egna förutsättningar. Det finns en vilja att konsumera mer och smartare om det driver utvecklingen av samhället i en positiv riktning och det finns en önskan om att arbeta på ett företag som tar ett socialt ansvar. Klädsel, funktionsvariationer eller religiös tillhörighet spelar mindre roll och individens möjlighet att kunna uttrycka sig själv blir en tydligare rättighet som fler väljer att använda sig av. Den nya människan vill ge av sig själv när det är möjligt, lyfta andra och bidra där det är möjligt. Den nya människan vill vara fri men utan att det går ut över någon annan.